Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Informacje o innych zamówieniach

Informacje o innych zamówieniach publicznych do których nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych zgodnie z art. 4 pkt. 8  w/w ustawy.

Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jed. Dz.U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.): Ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

Redakcja strony: Informacje o innych zamówieniachRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 3024

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl