Alt + 9

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Informacje dla osób głuchoniemych

Tłumacz języka mimowego

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. Nr 209, poz.1243) Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu informuje o usługach pozwalających na komunikowanie się z tutejszym Urzędem osób doświadczonych trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, zwanych w ustawie „osobami uprawnionymi” poprzez korzystanie z poczty elektronicznej oraz przesyłanie faksów.

Świadczone usługi będą bezpłatne i realizowane podczas wizyty osoby uprawnionej w siedzibie Urzędu.


Korzystanie z usług tłumacza języka migowego

W celu skorzystania przez osoby zainteresowane z pomocy tłumacza języka migowego PJM, SJM, SKOGN przy załatwianiu spraw w Powiatowym Urzędzie Pracy w Oświęcimiu, prosimy o:

 • kontakt telefoniczny pod nr (33) 842-57-71 wew: 1105, lub
 • fax pod nr (33) 842-57-71 wew: 3212, lub
 • przesłanie e-maila na adres: , lub
 • o osobiste zgłaszanie w pokoju nr 105 Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10, lub

W przypadku Filii Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu w Kętach

 • kontakt telefoniczny pod nr (33) 845-26-24 wew: 201, lub
 • fax pod nr (33) 842-95-59, lub
 • przesłanie e-maila na adres: , lub
 • o osobiste zgłaszanie w pokoju nr 9 w Filii Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu w Kętach, ul. Żwirki i Wigury 27a.

Osoby, zainteresowane pomocą tłumacza powinny zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się w sposób określony powyżej, co najmniej 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Prosimy również o wskazywanie sprawy, którą chcecie Państwo załatwić w celu ułatwienia i przyśpieszenia jej załatwienia.

Redakcja strony: Informacje dla osób głuchoniemychRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1039

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl