Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Kierownictwo urzędu

StanowiskoImię Nazwiskonr
pok.
TelefonWewn.
Dyrektor Urzędu  mgr inż. Józef Kała 211 33 842 49 07 1212
Z-ca Dyrektora mgr Patrycja Bies-Walus 213 33 842 49 07 1212
Główny Księgowy mgr Urszula Boba 206 33 842 49 07 1206
Kierownik Filii PUP w Kętach mgr Małgorzata Klęczar 7 33 845 06 07 218
Kierownik Działu Organizacyjno-
Administracyjnego
mgr Iwona Romanek-Zając 203 33 842 49 07 1203
Kierownik Referatu Usług Rynku Pracy mgr Marzena Chmielowska 105 33 842 49 07 1105
Kierownik Działu Ewidencji mgr Teresa Fyderek 7 33 842 49 07 1007
Kierownik Referatu Instrumentów Rynku Pracy mgr Sylwia Jurecka 5 33 842 49 07 1005

Redakcja strony: Kierownictwo urzęduRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1115

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl